Lingid

DocCons OÜ ei võta endale vastutust nende veebisaitide sisu, juurdepääsu ja aktuaalsuse eest!

Dokumendinäidised

NB! Nende veebisaitide info on mittetäielik. (kõikide dokumentide ja nende mudelite info ei ole andmebaasides)

Euroopa Liidu Nõukogu ehtsate isikut tõendavate – ja reisidokumentide avalik veebiregister PRADO - http://prado.consilium.europa.eu/et/homeIndex.html

Hollandi politsei reisidokumentide andmebaasi EDISON avalik veebiversioon - http://edisontd.net/

Isikukood

http://en.wikipedia.org/wiki/National_identification_numbers

Dokumentide kehtivuse kontroll

NB! Nende veebisaitide info võib olla ebatäpne. (kaotus või vargus, millest ei ole veel teatatud, aeglane ajakohastamine v.m.s.)

Eesti Vabariik (isikuttõendavad dokumendid) - http://www.politsei.ee/et/teenused/e-paringud/dokumendi-kehtivuse-kontroll/

(diplomaadi- ja teenistuskaardid) - https://rakendused.vm.ee/dipkaart/

Belgia Kuningriik (passid; isikutunnistused; kiibiga elamisload) - https://www.checkdoc.be/

Bulgaaria Vabariik (isikuttõendavad dokumendid; juhiload) - http://validni.mvr.bg/nbds2/web2.nsf/fEnVerification?OpenForm

Itaalia Vabariik (isikuttõendavad dokumendid) - http://coordinamento.mininterno.it/servpub/ver2/Documenti/cerca_docu_ing.htm

Kreeka Vabariik (passid) - http://www.passport.gov.gr/en/qpassport/search.html

Leedu Vabariik (isikuttõendavad dokumendid) - http://www.ird.lt/paieska/dokumentai_en.php

Läti Vabariik (isikuttõendavad dokumendid) - http://www.ic.iem.gov.lv/m_epak/index.php?q=en

Moldova Vabariik (isikuttõendavad dokumendid; juhiload) - http://www.mtic.gov.md/WebPublic/index.php?action=document&lang=en

Nigeeria Föderatiivne Vabariik (kehtetuks tunnistatud passide loend) - http://www.immigration.gov.ng/index.php?id=60

Slovaki Vabariik (passid ja isikutunnistused) - http://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Tšehhi Vabariik (passid; isikutunnistused) - http://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/default.aspx