Teenused

Asutuste ja firmade töötajad, kellede töökohustuste hulka kuulub isikute tuvastamine isikut tõendavate dokumentide põhjal (politseinikud, konsulaarametnikud, turvatöötajad, kohalike omavalitsuste töötajad, finantssektori töötajad, reisifirmade töötajad, hotellitöötajad, jne) saavad meilt oma ülesannete paremaks täitmiseks just neile sobivat koolitust. Koolituse maht ja vorm oleneb tellija vajadustest.

Anname nõu uute dokumentide loomiseks ja olemasolevate täiustamiseks.